Common Nails
Smooth Shank

Common Nails

Nail Size D L H Nail Count
Shank
Diameter
Shank
Length
Head
Diameter
per lb
(aprox.)

Penny

Gauge

Nominal Nominal Aprx. Alum. Cop. SS.
2D
2D
3D
4D
5D
6D
8D
10D
12D
16D
20D
30D
40D
60D
15
14
14
12
12
11
10
9
9
8
6
5
4
4
2
0.072
0.083
0.083
0.109
0.109
0.120
0.134
0.148
0.148
0.165
0.203
0.220
0.238
0.238
0.284
1"
1"
1-¼"
1-½"
1-¾"
2"
2-½"
3"
3-¼'
3-½"
4"
4-½"
5"
6"
6"
3/16"
13/64"
13/64"
1/4"
1/4"
17/64"
9/32"
5/16"
5/16"
11/32"
13/32"
7/16"
15/32"
17/32"
17/32"
2225
0000
1375
800
0000
425
230
165
0000
120
78
689
573
421
204
162
130
83
55
52
40
23
18
14
8
8
760
586
477
229
182
147
94
63
59
44
25
18
14
13

Common Nails
Ring Barb Shank

Common Ring Barb Nails

Nail Size D L H Nail Count
Shank
Diameter
Shank
Length
Head
Diameter
per lb
(aprox.)

Penny

Gauge

Nominal Nominal Aprx. Sil.
Brz.
SS.
2D
2D
3D
3D
4D
5D
6D
6D
8D
10D
16D
20D
30D
40D
15
14
14
12
12
12
11
10
10
9
8
6
5
4
0.072
0.083
0.083
0.109
0.109
0.109
0.120
0.134
0.134
0.148
0.165
0.203
0.220
0.238
1"
1"
1-¼"
1-¼"
1-½"
1-¾"
2"
2"
2-½"
3"
3-½"
4"
4-½"
5"
3/16"
13/64"
13/64"
1/4"
1/4"
1/4"
17/64"
9/32"
9/32"
5/16"
11/32"
13/32"
7/16"
15/32"
2225
573

458
265
221
0000
0000
110
88
59
41
24
20
16
800
586
490
000
235
200
149
000
98
66
46
27
20
17
More Nails: [ Common Nails ] Roofing (Slating) Nails ] Finishing and Box Nails ] Siding Nails ] Escutcheon Pins ] Tacks ]